Reisplan

de omschrijving van de voorgenomen route